Home - NL - Feeture Insoles (2024)

Ga naar inhoud

+31 (0)85 7921 801|info@feetureinsoles.com

 • Home
 • Aanbod
  • 3D-printen
  • Software
  • Slippers
  • Lasersnijder
 • De Feeture zool
 • Over ons
 • Ondersteuning
  • Software
  • MDR-regeling
  • Klachten

Home – NL2024-04-19T11:20:24+02:00

De toekomst van zolenligt bij
Feeture Insoles technologie.

De toekomst van zolen
ligt bij Feeture Insoles
technologie.

De toekomst van zolen ligt bij
Feeture Insoles technologie.

Home - NL - Feeture Insoles (6)

Wat doet
Feeture Insoles?

 • Steunzolen tekenen

 • Steunzolen produceren

 • Steunzolen 3D printen

 • Laseren

 • Software

 • Scanners

 • Op maat gemaakte slippers

Wat doet
Feeture Insoles?

 • Steunzolen tekenen

 • Steunzolen produceren

 • Steunzolen 3D printen

 • Laseren

 • Software

 • Scanners

 • Op maat gemaakte slippers

Elke FI zool is gemaakt door ervaren professionals met nieuwe technieken. De zool kan ook 3D geprint worden, wat een milieuvriendelijkere vorm is van produceren.

Innovatief

FI kijkt altijd naar de toekomst:
kan het nog efficiënter en milieuvriendelijker met een nieuwe techniek? Dan zijn wij de eerste die daarmee aan de slag gaan.

Kwaliteit

FI heeft een professioneel en ervaren team dat alle kennis en inspanning in de zool stopt die het nodig heeft. Daardoor kunnen we kwalitatief uitzonderlijk goede steunzolen aanbieden.

Voor iedereen

Feeture Insoles werkt niet met minimum afnames of contracten. Elke professional is hierdoor verzekerd van een goed product.

Volg ons op Social Media

Volg ons op Social Media

De nieuwste technologie waar we mee werken is het 3D printen van steunzolen. In 2016 is er een begin gemaakt met deze nieuwe technologie. Een techniek die erg efficiënt is omdat de 3D-printer 24/7 kan produceren en daarnaast ook nog milieuvriendelijk is.

De nieuwste technologie waar we mee werken is het 3D printen van steunzolen. In 2016 is er een begin gemaakt met deze nieuwe technologie. Een techniek die erg efficiënt is omdat de 3D-printer 24/7 kan produceren en daarnaast ook nog milieuvriendelijk is.

Het brengt namelijk een tamelijk kleine afval hoeveelheid met zich mee. Inmiddels is FI zover dat het mogelijk is om deze gepatenteerde printtechniek als alternatief van gefreesde zolen te kunnen aanbieden. De keuze ligt bij de klant.

 • Milieuvriendelijk

 • Uitstekende kwaliteit

 • Veel mogelijkheden

 • Betaalbaar

Home - NL - Feeture Insoles (7)

Feeture Insoles 3D Printer

Na een lange tijd onderzoek en ontwikkeling is ‘ie dan bijna daar: de Feeture Insoles 3D printer. Hiermee kan iedereen zijn klanten blij maken met duurzame, 3D geprinte steunzolen!

Meer informatie

De nieuwste technologie waar we mee werken is het 3D printen van steunzolen. In 2016 is er een begin gemaakt met deze nieuwe technologie. Een techniek die erg efficiënt is omdat het geen arbeidskrachten vraagt en daarnaast ook milieuvriendelijk.

Het brengt namelijk een tamelijk kleine afval hoeveelheid met zich mee. Inmiddels is FI zover dat het mogelijk is om deze gepatenteerde printtechniek als vervanging van gefreesde zolen te kunnen aanbieden. De keuze ligt bij de klant.

 • Home - NL - Feeture Insoles (8)
 • Home - NL - Feeture Insoles (9)
 • Home - NL - Feeture Insoles (10)
 • Home - NL - Feeture Insoles (11)
 • Home - NL - Feeture Insoles (12)

Wil jij jouw klanten blij maken met op maat gemaakte slippers? Dat kan met behulp van Feeture Insoles. Door de software van Feeture Insoles kun jij de tekening van de zool opsturen en wij zorgen dat de slipper gemaakt wordt. Er zijn veel mogelijkheden voor het samenstellen van de slipper, zo heb je verschillende mogelijkheden bij de volgende onderdelen:

 • Voetbedden

 • Banden

 • Gespen

 • Kleuren

Neem gerust contact op voor meer informatie, of bestel de slipper direct!

Slipper bestellen

Feeture Insoles heeft ook een IT onderdeel: Fiss, Feeture Insoles Software Solutions.
Fiss is de software waarmee de zolen getekend kunnen worden. Deze is door onszelf geschreven. Hierdoor wordt de software ook regelmatig bijgewerkt en krijgen al onze afnemers gratis updates. Ook hier gelden geen abonnementskosten: je bent altijd helemaal up-to-date na aanschaf van Fiss. Daarnaast staan we te allen tijde klaar voor ondersteuning van de software en het frezen.

 • PodoPorter

 • PodoArchive

 • PodoDesigner

 • PodoScan

Kom je er niet helemaal uit? Geen zorgen, wij staan voor je klaar.

Home - NL - Feeture Insoles (13)

Home - NL - Feeture Insoles (14)

Feeture Insoles is een nieuwe naam, maar er zit jarenlange ervaring achter. FI is voortgevloeid uit Koks Podopraktijk, wat al sinds 1994 bestaat in het Noord-Brabantse Gemert.

 • 1989 - 1994
 • 2008
 • 2016
 • 2020
 • 2022
 • Toekomst
 • 1989 - 1994

SCHOENMAKERIJ

In 1989 is Koks Schoenmakerij begonnen als familiebedrijf. Vijf jaar later, is ook Koks Podopraktijk opgericht. Deze verandering heeft ervoor gezorgd dat Koks Podopraktijk zich niet alleen bezighoudt met de zorg voor schoenen, maar ook voor de zorg van voeten. Hier begon het opbouwen van ervaring om steunzolen tot in perfectie te kunnen maken.

 • 2008

VERHUIZING EN UITBREIDING

In 2008 is Koks Podopraktijk verbouwd. Bij deze verbouwing kwam de mogelijkheid om de productie op te schalen waardoor er is besloten om onze kennis te delen en ook voor andere praktijken en organisaties te starten met het produceren van steunzolen. Destijds werd dat gedaan onder de naam van Koks Podolab.

 • 2016

GEPATENTEERDE 3D PRINT
2016 was de volgende mijlpaal, er werd een begin gemaakt met het 3D printen van steunzolen. Inmiddels is er mogelijkheid om deze gepatenteerde printtechniek als vervanging van de gefreesde zolen aan te kunnen bieden, de keuze is aan de klant.

 • 2020

NIEUWE NAAM
In 2020, is er veel veranderd. Ten eerste kreeg de naam Koks Podolab een nieuwe naam, namelijk ‘Feeture Insoles’. Waarom? Omdat we met Feeture Insoles willen groeien, ook internationaal en daar ook een internationale naam bij hoort. Daarnaast blijft Koks Podopraktijk nog altijd bestaan.

 • 2022

VEHUIZING
Na iéts te lang blijven hangen op de Haageijk, verhuist Feeture Insoles weer. Dit keer wordt een autogarage gekocht en volledig gerenoveerd. Waar we eerst in een omgebouwd winkelpand zaten, werkt Feeture Insoles nu vanuit een waar bedrijfspand.

 • Toekomst

TOEKOMST

Tenslotte is Feeture Insoles sinds kort bezig met het ontwikkelen van op maat gemaakte slippers. Hiervan zijn twee varianten: één waar steunzolen ingelegd kunnen worden en één waar de correctiezool vast in de slipper is geïntegreerd.

Page load link
Ga naar de bovenkant
Home - NL - Feeture Insoles (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 5355

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.